ADR

Towary niebezpieczne - obciazenia, ktore w wyniku wypadku wyrzadzenia szkod dla zdrowia lub zycia ludzi i / lub srodowiska.

Oprocz transportu towarow niebezpiecznych ADR jest regulowane zgodnie z Instrukcja przejsciows "z transportu drogowego towarow niebezpiecznych," Ministerstwo Transportu. ADR dziala we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a takze w Kazachstanie, Azerbejdzanie, Maroko, Rosji podobny do nazywany ADR.

Umowa ta jest inicjatywa ONZ. Oprocz tego kontraktu w Europie, nastepujacych umow przewozu towarow niebezpiecznych:

  • IMDG (International Maritime Dangerous Goods) - umowa przewozu towarow niebezpiecznych droga morska.
  • RID (przepisy miadzynarodowe dotyczace przewozu koleja towarow niebezpiecznych) - porozumienie w sprawie przewozu towarow niebezpiecznych koleja.